පෙනෙන නොපෙනෙන දුරක ඉදන්

27.4.12 9:14 AM Posted by Thrimal Gunathilaka 0 comments
පෙනෙන නොපෙනෙන දුරක ඉදන්
නුඹ ඇවිත් හිත ළගට හොරෙන්
ආවාට නොකියාම ජීවිතෙන්
නවතින්න හිතුවාද ආදරෙන්

දකින හිමිවන ජීවිතේ නුඹ කොතැන හිටියා
මතක සැමරුම් අතරේ ජීවිතේ තිබුණා
හඞන හිනැහෙන නෙත් නුඹේ උරහිසේ තිබුණා
ඇත්තමයි නුඹ අහසක් වගේම හිතුණා...........

නුහුරු නුපුරුදු හීන අරං
ළඟට ඇතුළු වෙමින්
ආවාට නොකියාම ජීවිතෙන් 
නවතින්න හිතුවාද ආදරෙන්

මිරිඟුවක හිත තියලා නුඹ දුරක ඇදුනා
රංජු ගැහෙනා රෑනේ තනි කමක් දැනුනා
ඇසිල්ලක දුටු හීනෙන් හිත හුඟක් රිදුනා 
අරුත නොදකින සෙනෙහේ ඔය නමක් රැදුනා...........

පෙනෙන නොපෙනෙන දුරක ඉදන්
නුඹ ඇවිත් හිත ළගට හොරෙන්
ආවාට නොකියාම ජීවිතෙන්
නවතින්න හිතුවාද ආදරෙන්ගායනය - ආත්මා ලියනගේ

ඔබෙ ප්‍රතිචාරය: 

අව්වේ මුතු ඇට වපුරා

2.4.12 7:11 PM Posted by Thrimal Gunathilaka 0 comments
අව්වේ මුතු ඇට වපුරා
ඒ මුතු පණමට හරවා
අපේ කුසේ ගිනි නිවලා
නුඹ කුසගින්නේ 
ඉද හිනහෙන්නේ අපෙ අප්පච්චී
ඉද හිනහෙන්නේ අපෙ අප්පච්චී

අපා දෙපා සිව්පාවුන්
ගෙන එන වින වලකන්නට
සනසා නුඹ අප වටකර දඩු වැට වෙද්දී
මහකැලේට ඇස් මානා අපෙ අප්පච්චී

අව්වේ මුතු ඇට.................

ජීවිතයේ බඹර වෙලින්
පැණි හොයලා රූටන්නේ
හිත හයියට කලවැල්පොට  වරපොට වෙච්චී
විරිය පාරමිතා පුරන අපෙ අප්පච්චී

අව්වේ මුතු ඇට.................
ඔබෙ ප්‍රතිචාරය: