සඳපහන් රැයේ

14.11.10 7:47 AM Posted by Thrimal Gunathilaka


ඳපහන් රැයේ
ගෙවනා සෑම මොහොතකම
සිතට දැනෙනා සියළු දේ
කෙසේ පවසන්නද?
වචන වලට හරවා
සිතේ සිතුවිලි
සිර කරගෙන සිටින
මට නින්ද නොම එයි
මේ රාත්‍රීයේ


ඔබෙ ප්‍රතිචාරය: 

0 Response to "සඳපහන් රැයේ"

Post a Comment

ඔබෙ අදහස් දහස් වටී